Celostná medicína, čo pod tým rozumieť

Najrozšírenejšia celostná (holistická) medicína býva čínska alebo ajurvédska medicína. V mojom prípade ide o ajurvédsku medicínu, dalo by sa povedať najstaršiu sestru tradičnej medicíny, s ktorou sa u nás bežne stretávame. Najstaršia sestra preto, lebo jej vznik nastal o niekoľko tisíc rokov pred tradičnou.

V čom je iná? Celostná medicína sa pozerá na človeka ako na jednotný celok, v ktorom by mali fungovať orgány a telesné systémy harmonicky tak, aby bol ich výsledkom zdravý a spokojný človek. Na rozdiel od klasickej medicíny, ktorá má mnoho špecializácií (napr. gastroenterológia, interná, ORL, pľúcna ambulancia atď) tj s jedným problémom môže pacient obchádzať postupne viacero ambulancíí, kde z každej dostane samostatný popis, ale väčšinou nikto nezhodnotí z čoho problém vznikol, ani ako zabrániť jeho zhoršovaniu, cieľom celostnej medicíny je nájsť prvotný problém, nesprávnu činnosť orgánu, ktorý následne vyvolával v organizme zmätok, až vznikla reťazová reakcia ostatných orgánov a to, že postupne prestáva správne fungovať celý organizmus.

Vzhľadom na to, že telo má v ideálnych podmienkach prirodzene úžasnú schopnosť opravovať samo seba, aby fungovalo čo najlepšie, ak sa mu tie podmienky vytvoria, stav sa začne zlepšovať. Ajruvéda nastavuje podmienky pre čo najlepšie fungovanie organizmu, ale zároveň od pacienta očakáva aj aktívne zapojenie sa a díva sa naňho – ako za zodpovedného za svoj stav.

V čom je ajruvédska medicína je odlišná:

  • rešpektuje individuálne rozdiely každého človeka, tj že nie všetkým vyhovuje rovnaké, naopak radí a uberá sa smerom podľa jednotlivých typov, ktorými sme, zaradenie k typu odvodzuje z pulzu človeka
  • rieši príčiny chorôb a neodstraňuje len prejavy, pretože vníma problém celostne- ak sa odstráni príčina, pomaly sa upraví aj následok (tj zdravotný problém)
  • chápe podstatu zdravia človeka v strave nastavenej individuálne podľa typu, v rešpektovaní istého režimu, podľa toho, čo mu je prirodzené a vlastné
  • má preventívny charakter- pretože ak sa dodržiava strava a režim, ktoré vyhovujú organizmu, neobjaví sa príčina pre vznik choroby
  • je skvelou prevenciou pri dedičných predispozíciách, zameria sa na podporu orgánov, ktoré sú dedične oslabené alebo na prevenciu ochorení, ktoré sa vyskytli v predošlých generáciách
  • je to medicína, ktorá je efektívna najmä pri dlhotrvajúcich ochoreniach

Celostná medicína je budúcnosť a zmena v myslení, o zdravie sa treba starať – pomáhať telu, aby choroby nezačali vznikať, nie pasívne čakať a potom riešiť dôsledky. Vždy je jednoduchšie predísť zdravotnému problému ako uzdravovať ho z choroby. Cieľom konzultácie z celostnej medicíny je naučiť Vás myslieť ináč a pozerať sa na svoje telo, zdravie a šťastie tak- aby ste mu porozumeli a vedeli si pomôcť sami.

Aj klasická medicína smeruje personalizovanému nastaveniu (na mieru), celostná tak funguje už teraz.