Celostná medicína, čo pod tým rozumieť

Celostná medicína v mojom podaní je spojenie ajurvédskej medicíny – staršej sestry klasickej medicíny, s ktorou sa stretávame u nás a biorezonancie.

Celostná medicína sa pozerá na človeka ako na jednotný celok, v ktorom by mali fungovať orgány a telesné systémy harmonicky tak, aby bol ich výsledkom zdravý a spokojný človek. Na rozdiel od klasickej medicíny, ktorá má mnoho špecializácií, tj s jedným problémom môže pacient obísť niekoľko ambulancíí a z každej dostane samostatný popis ako vníma jeho problém daná ambulancia, cieľom celostnej medicíny je nájsť základný problém, nesprávnu činnosť orgánu, ktorý vyvolal v organizme zmätok, následkom čoho vznikol problém, príp. reťazová reakcia ostatných orgánov a nesprávne fungovanie organizmu ako celku.

Vzhľadom na to, že telo má v ideálnych podmienkach prirodzene schopnosť opravovať samo seba, aby fungovalo čo najlepšie, ak sa mu tie podmienky vytvoria, stav sa zlepšuje, tj ajruvéda nastavuje podmienky pre čo najefektívnejšie fungovanie organizmu a zároveň nerieši problém za pacienta, ale od pacienta očakáva aj aktívne zapojenie sa a díva sa naňho – ako za zodpovedného za svoj stav.

V čom je ajruvédska medicína je odlišná:

  • v rešpektovaní individuálnych rozdielov každého človeka, tj že nie všetkým vyhovuje rovnaké, naopak radí a uberá sa smerom podľa jednotlivých typov človeka, zaradenie k typu vychádza z pulzu človeka
  • v tom, že rieši príčiny chorôb a neodstraňuje len prejavy, pretože vníma problém celostne- ak sa odstráni príčina, pomaly odznie alebo sa upraví aj následok (zdravotný problém)
  • chápe podstatu zdravia v správnej strave, individuálne nastavenej podľa typu človeka, v rešpektovaní istého režimu, podľa toho, čo mu je prirodzené a vlastné
  • má preventívny charakter- pretože ak sa dodržiava strava a režim, ktoré vyhovujú organizmu, nevzniká príčina pre vznik choroby
  • zároveň je prevenciou pri dedičných predispozíciách, zameria sa na podporu orgánov, ktoré sú dedične oslabené alebo na prevenciu ochorení, ktoré sa vyskytli v predošlých generáciách
  • je to medicína, ktorá je efektívna najmä pri dlhotrvajúcich ochoreniach

Celostná medicína je budúcnosť a zmena v myslení, o zdravie sa treba starať – pomáhať telu, aby choroby nezačali vznikať, nie pasívne čakať a potom riešiť dôsledky. Vždy je jednoduchšie predísť zdravotnému problému ako uzdravovať ho z choroby. Cieľom konzultácie z celostnej medicíny je naučiť Vás myslieť ináč a pozerať sa na svoje telo, zdravie a šťastie tak- aby ste mu porozumeli a vedeli si pomôcť sami.

Aj klasická medicína smeruje personalizovanému nastaveniu (na mieru), celostná tak funguje už teraz.